Ce înseamnă beneficiar real ?

 

Prin intrarea în vigoare a Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative a fost introdusă obligația depunerii declarației privind beneficiarul real de către toate societățile comerciale înmatriculate la Registrul Comerțului sau cele în curs de înființare.

Astfel, pentru înmatricularea unei societăți la Registrul Comerțului, pe lângă declarațiile pe proprie răspundere ale asociaților și celelalte documente necesare, trebuie depusă și declarația privind beneficiarul real. Această obligație revine totodată și societăților deja înmatriculate, care au la dispoziție un termen de 12 luni  pentru a se conforma dispozițiilor Legii nr. 129/2019.

Cine este beneficiar real ?

Potrivit art. 4 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 129/2019, beneficiarul real este: persoana sau persoanele fizice care deţin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin exercitarea dreptului de proprietate, în mod direct sau indirect, asupra unui număr de acţiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul ori prin participaţia în capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, persoana juridică deţinută sau controlată nefiind o persoană juridică înregistrată la registrul comerţului ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată şi care este supusă unor cerinţe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislaţia Uniunii Europene ori cu standarde fixate la nivel internaţional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deţinerii a cel puţin 25% din acţiuni plus o acţiune sau participaţia în capitalurile proprii ale persoanei juridice într-un procent de peste 25%.

 Cu alte cuvinte, beneficiar real este asociatul care deține peste 25 % din acțiuni. În situația excepțională în care condițiile descrise mai sus nu sunt întrunite este considerat beneficiar real persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice.

Cine depune declarația ?

Declarația se depune de către reprezentantul legal al societății (de regulă administratorul) și trebuie să cuprindă datele de identificare ale beneficiarului real, precum și modalitățile de exercitare a controlului asupra persoanei juridice. Aceasta se poate da în fața reprezentantului oficiului registrului comerţului sau în formă autentică la notar.

Care sunt sancțiunile ?

Nedepunerea declarației în termenul prevăzut de lege se sancționează cu o amendă între 5.000 și 10.000 de lei. În acest sens procesul-verbal de constatare a contravenției se comunică Oficiului Registrului Comerțului, iar dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării amenzii reprezentantul legal nu depune declarația instanța va putea dispune dizolvarea societății.

21.11.2019