Strategii financiare ale statului român in contextul crizei provocate de COVID-19 Prin intermediul OUG 130/2020, statul român a creionat o schemă de ajutor de stat care să susțină activitatea IMM-urilor în contextul crizei provocate de pandemia Covid-19. Schema a fost structurată pe 3 măsuri: Măsura 1 – microgranturi, Măsura 2 – granturi pentru capital de lucru și Măsura 3 – granturi pentru investiții. În pofida faptului că au fost peste 20.000 de cereri depuse pentru fiecare dintre măsurile prevăzute de schemă, Guvernul a anunțat anularea uneia dintre măsuri, Măsura 3, prin intermediul căreia s-ar fi acordat ajutoare de până la 200.000 euro per solicitant. Cu toate acestea, sumele nu vor fi pierdute și urmează să fie realocate către Măsura 2. Ulterior, planul propus de stat este să relanseze Măsura 3, prin acordarea de ajutoare provenite din fondurile programului european REACT – EU. De asemenea, statul a lansat spre dezbatere publică o nouă schemă de ajutor de stat cu o valoare totală de 750 milioane euro, prin care se urmărește stimularea investițiilor strategice pentru noi activități economice. Astfel, ajutorul va lua forma unor sume nerambursabile, destinate acoperirii costurilor cu active corporale și necorporale într-un cuantum de minim 100 milioane euro per solicitant. Domeniile vizate de această schemă sunt cele ale tehnologiei și inovației.          Financial strategies of the Romanian state in the context of the crises caused by COVID-19 Through Ordinnance 130/2020, the Romanian state has designed a state aid scheme to support the activity of SMEs in the context of the crisis caused by the Covid-19 pandemic. The scheme was structured on 3 measures: Measure 1 – micro-grants, Measure 2 – working capital grants and Measure 3 – investment grants. Despite the fact that there were over 20,000 applications submitted for each of the measures provided by the scheme, the Government announced the cancellation of one of the measures, Measure 3, through which an aid of up to 200,000 euros per applicant would have been granted. However, the amounts will not be lost, but reallocated to the eligible applicants of Measure 2. Subsequently, the state plans to relaunch Measure 3, with grants funded through the European REACT – EU program. The state has also launched a public debate regarding a new state aid scheme with a total value of 750 million euros, which aims to stimulate strategic investments in new economic domains. Thus, the aid will take the form of non-reimbursable amounts, intended to cover the costs of tangible and intangible assets in an amount of at least EUR 100 million per applicant. The fields targeted by this scheme are especially those related to technology and innovation. BCHLAW Team
7.07.2021